Usluge • VIVO

Slide Slide

PONUDA USLUGA

VIVO obrt za usluge pruža usluge poslovnog savjetovanja, daje smjernice i pruža operativnu pomoć, a sukladno zahtjevima i specifičnostima poslovne okolnosti tvrtkama, obrtima, te ostalim fizičkim i pravnim osobama o pitanjima u vezi s poslovanjem i upravljanjem:

Strategijsko i organizacijsko planiranje
Poslovni reinženjering, promjene sustava upravljanja
Smanjenje troškova i ostala financijska pitanja
Marketinški ciljevi i politika
Praksa i planiranje u vezi s ljudskim potencijalima
Strategija naknada i umirovljenja

REGISTRIRANE DJELATNOSTI

1. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
2. Upravljačke djelatnosti
3. Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
4. Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
5. Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

6. Odnosi s javnošću i djelatnost priopćavanja
7. Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
8. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
9. Prevoditeljske djelatnosti
10. Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
11. Djelatnost promidžbe, reklame i propagande

Za svakog svog klijenata posebno, a putem dokazanih metoda dolazi se do rješenja. Iako su klijenti različiti, kao i situacije, rezultat uvijek mora biti isti, a to je ostvarenje mjerljivih poboljšanja, bilo da se radi o smanjenju troškova, poboljšanju djelotvornosti i učinkovitosti procesa, poboljšanju zadovoljstva kupaca ili maksimiziranju prihoda.

Rad se odvija iz svog ureda, koriste se svoji resursi, nemate troškova godišnjih odmora, bolovanja, doprinosa, a imate člana Vašeg tima!

 • Izrada poslovnih dopisa i prijepisi
 • Zaprimanje narudžbi klijenata i vođenje kalendara
 • Naručivanje proizvoda i usluga prema potrebama klijenta
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje ponuda
 • Slanje upita i analize cijena
 • Prikupljanje različitih informacija
 • Unos podataka u baze podataka
 • Upravljanje emailom
 • Planiranje i organiziranje putovanja
 • Planiranje i organiziranje sastanaka
 • Priprema i slanje newslettera
 • Održavanje odnosa s klijentima
 • Poslovna komunikacija – pismeno i usmeno
 • Ostalo prema potrebama klijenta

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

 • Vođenje svih evidencija
 • Izračun godišnjih odmora, izrada Rješenja zaposlenicima, izrada plana i objava plana
 • Izvještavanje Klijenta o promjeni propisa i prijedlog izmjene akata
 • Evidencija imovine
 • Usluga fleet-mangementa – registracija, servisi, popravci, prodaja i kupovina novih
 • Službena putovanja – organizacija, izrada i obračun putnih naloga, kupovina avio karte, vlak, rent a car, hotel…
 • Sudjelovanje u izradi proračuna
 • Sudjelovanje u investicijama, odabir izvođača, sklapanje ugovora, praćenje realizacije radova po fazama, te davanje naloga za plaćanje odjelu financija
 • Nabava uredskog materijala i namještaja
 • Prva kontaktna točka, dogovaranje sastanaka, telefonski pozivi, kompletna korespondencija
 • Prijem pošte, vođenje urudžbenog zapisnika
 • Rezervacija i organiziranje putovanja, prijevoza i smještaja
 • Organiziranje događaja i konferencija
 • Priprema dopisa, prezentacija i izvještaja
 • Upravljanje bazama podataka i sustavima za arhiviranje
 • Organiziranje sastanaka i upravljanje bazama podataka sa sastanka
 • Nadzor i nadgledanje rada administrativnog osoblja
 • Upravljanje proračunom ureda, prikupljanje troškova i podnošenje izvještaja
 • Upravljanje s osobljem, dobavljačima i klijentima
 • Provedba i implementacija procedura za rad
 • Delegiranje zadataka mlađim zaposlenicima
 • Rad u nizu softverskih paketa
 • Aktivno sudjelovanje u radu odjela ljudskih resursa, ažuriranje evidencija o kadrovima, sudjelovanje u selekcijskom postupku i intervjuiranje kandidata

USLUGE VIRTUALNOG ASISTENTA

 • Priprema dokumenata i prezentacija 
 • Poslovna komunikacija – pismeno i usmeno
 • Izrada poslovnih dopisa i prijepisi
 • Zaprimanje narudžbi klijenata i vođenje kalendara
 • Naručivanje proizvoda i usluga prema potrebama klijenta
 • Slanje upita i analize cijena
 • Prikupljanje različitih informacija prema potrebama klijenta
 • Unos podataka u baze podataka
 • Upravljanje emailom
 • Planiranje i organiziranje putovanja i sastanaka
 • Priprema i slanje newslettera
 • Održavanje odnosa s klijentima
 • Ostalo prema potrebama klijenta…
 • Korespondencija s poslovnim partnerima
 • Kopiranje i skeniranje dokumenata
 • Arhiviranje dokumenata
 • Administriranje e-mail pretinca
 • Transfer dokumenata u pdf, word format i obrnuto
 • Izrada i obrada tablica
 • Prijepis i unos podataka
 • Postavljanje i ažuriranje baza podataka
 • Naručivanje uredskog materijala
 • Pronalazak i analiza najpovoljnije ponude za nabavu roba ili usluga
 • Izrada i slanje ponuda, predračuna, dopisa itd.
 • Priprema dokumentacije i kontakt s knjigovodstvom
 • Savjetovanje oko mjere aktivne politike zapošljavanja


Recent Posts

Recent Comments

  Market Research

  Nullam sed velit neque. Integer tincidunt dui quis augue pulvinar.
  Nullam sed velit neque. Integer tincidunt dui quis augue pulvinar.
  Morbi sapien turpis, ultricies sed laoreet vel, fermentum nec.