Violeta Vonić, osnivačica i vlasnica obrta za usluge VIVO, samozaposlena osoba sa invaliditetom upisana u Registru osoba sa invaliditetom, rođena je 22.veljače 1979. godine u Sisku.


Osnivačica iza sebe ima 16 godina radnog iskustva u realnom sektoru na voditeljskim pozicijama, zadnja pozicija od 2010. g. do 2020. godine je bila Voditelj općih i pravnih poslova. U svom dugogodišnjem radu je upoznala sve procese i sudjelovala u njima, pa tako svoje znanje proširila i nadogradila u svim sektorima poduzeća od organizacije, nabave, prodaje, kontrole kvalitete, logistike, proizvodnje, a uz već gore spomenute pravne poslove za koje je bila direktno odgovorna.

Dugogodišnje radno iskustvo za jednog poslodavca dokazuje lojalnost poslodavcu/partneru/klijentu za kojeg se radi.

Vrlo motivirana, odgovorna, fleksibilna i dinamična osoba, može biti novi član Vašeg tima samo na udaljenoj lokaciji.